PROveletrhy s.r.o.


“Pohlížíme na veletrh jako na komunikační nástroj, který plní i v dnešních nových obchodních podmínkách svou nezastupitelnou roli. Veletrh je místem zážitků a setkání. Vytváří dokonalou platformu pro komunikaci, sdílení informací a v neposlední řadě je to show, kterou nám nenahradí žádné jiné médium.” 

Diplomová práce: „Význam veletrhů v současném hospodářství“(2007), Ing. Naděžda Lichte

Výstaviště nurnbergMesseSpolečnost PROveletrhy s.r.o. je výhradní zastoupení norimberské veletržní společnosti „NürnbergMesse Group“ v České republice. Mezi naše hlavní aktivity patří PR činnost, informování českých vystavovatelů a návštěvníků, tisku a médií o veletrzích pořádaných společností NürnbergMesse na výstavišti v Norimberku a jejími dceřinými společnostmi ve světě. Napomáháme svým partnerům vybudovat nové obchodní vztahy a posílit stávající kontakty prezentací na odborných norimberských veletrzích. Ve spolupráci s ministerstvy, svazy a asociacemi se podílíme na organizaci společných expozic českých firem na vybraných veletrzích a snažíme se tak podpořit české firmy při jejich zahraničních aktivitách.

Pro návštěvníky pořádáme zájezdy, prodáváme vstupenky v předprodeji, poskytujeme informace ohledně dopravy, ubytování či kulturního programu v Norimberku.

Na spolupráci s Vámi se za celý tým těší
Ing. Naděžda Lichte – jednatelka