4.03. - 5.03.2020

Unmanned Technologies & Security | Expo & Conference


Veletrh U.T.SEC má jedno jasné zaměření: bezpečnost. Tento veletrh se specializuje na použití bezpilotních automatických zařízení v kontextu bezpečnostních agentur a v oblastech užití, kde se překrývají soukromé a úřední bezpečnostní aktivity.

Nejdůležitějším rysem U.T.SEC je jeho zaměření na použití dronů a obranu proti nim pro úřady a organizace s bezpečnostními úkoly, a pro exkluzivní skupinu soukromých hráčů v bezpečnostním byznysu.

 

Témata k diskuzi jsou úzce spojena s touto specializovanou cílovou skupinou: spojovat, podporovat, vytvářet znalosti a nacházet řešení.

 

Možnosti účasti na U.T.Sec 2019 formou „balíčků“ Premium balíček, Major balíček, Exhibitor Area a Start-Up Area. Balíček zahrnuje atraktivní konstrukci stánku, přizpůsobenou k představení výrobků a prostor pro prezentaci, účast na workshopu a panelových diskuzí.

 

U.T.SEC 2019 se bude konat ve foyer haly 12 a je součástí mezinárodního veletrhu Enforce Tac. Propojení mezi oběma veletrhy znamená, že U.T.SEC se bude těšit pozornosti dalších 3 500 mezinárodních návštěvníků se silným zájmem o moderní bezpečnostní řešení, včetně zástupců policie, celníků, ozbrojených sil a dalších bezpečnostních agentur.

Synergické efekty očekává pořadatel U.T.SEC mimojíné kvůli propojení s paralelně probíhajícím veletrhem EnforceTac.


Odborná nabídka


 • Bezpilotní systémy-letecké, pozemní, námořní
 • Komunikace, přenos dat, IT, určení pozice
 • Perimetrická ochrana / Elektronické oplocení
 • Optika
 • Osvětlení
 • Prostředky nasazení
 • Technické systémy pro krizový management
 • Analýza vybavení
 • Doprava a odstraňovací systémy
 • UAV obrana
 • Příslušenství
 • Odborné informace

Pro vystavovatele

 

UTSec Application

Prospekt


Pro návštěvníky

 

Katalog vystavovatelů


Pro média

 

Tiskové centrum