30.09. - 1.10.2020

Odborný veletrh mechanické technologie zpracování částic a práškových materiálů


 

Bohužel současná situace nedovoluje, aby se veletrh POWTECH uskutečnil v běžném režimu a měl podobu, na kterou jsme všichni zvyklí.

Na základě ankety, která byla provedena mezi vystavovateli a návštěvníky pořadatel eviduje, že zájem odborníků, aby se akce uskutečnila, trvá. Musí se však uskutečnit v jiném formátu. Ve dvou dnech 30. 9. –  1. 10. 2020 se uskuteční POWTECH Special Edition. Jedná se o speciální výstavu a odborná fóra. Přednášky budou nahrávány pro online publikum a mezinárodní řečníci se budou mít možnost k akci také připojit. Na výstavišti budou po celou dobu platit speciální hygienická a bezpečnostní opatření.

Kompaktní a atraktivní setkání odborníků oboru proběhne po dobu dvou dnů a umožní tak ve stejném termínu na stejném místě výměnu informací mezinárodní branže technologií zpracování částic a práškových materiálů.

 

POWTECH

Prášky, granuláty nebo sypké hmoty jsou součástí produktů našeho každodenního života. Všude tam, kde se jako základní materiál nebo surovina používají pevné látky nebo vyrábějí či zpracovávají pevné, práškovité a sypké produkty či granuláty, hrají mechanické technologie klíčovou roli. Suroviny a výchozí materiály je zapotřebí mlít, prosévat, třídit, míchat, čerpat, vážit, skladovat, přidávat. Dále je nutné hotové výrobky z práškových materiálů zhutňovat, granulovat, prosévat, filtrovat, analyzovat, atd. Všechny tyto technologie zpracování jsou prezentovány právě na veletrhu POWTECH.

Veletrh je určen odborníkům z oborů chemie, farmaceutického průmyslu, kosmetiky, kameniva, keramiky, potravinářství, strojírenství a výroby technologických celků, obalové techniky, nanotechnologie, protiexplozní ochrany a bezpečností zařízení.


Odborná nabídka


  • mechanické základní postupy/technologie (zmenšování částic, míchání, drcení, třídění, prosévání, filtrování…)
  • přístroje a technologické komponenty
  • analýza a charakteristika částic
  • nanotechnologie měření, řízení, regulace
  • bezpečností technika

Pro vystavovatele

Prospekt


Pro návštěvníky

 

Katalog vystavovatelů


Pro média

 

Tiskové centrum