19.03. - 21.03.2019

Mezinárodní veletrh surovin pro nátěrové hmoty


Veletrh European Coatings SHOW zastává vůdčí pozici mezi veletrhy zaměřenými na suroviny pro nátěrové materiály.  Na ECS 2017 představilo své novinky rekordních 1135 vystavovatelů ze 42 zemí světa. Zahraniční podíl tvořil téměř dvě třetiny z celkového počtu vystavovatelů. Nejpočetněji zde byly po Německu zastoupeny země: Čína, Nizozemí, Itálie, Velká Británie, Belgie. Během tří veletržních dnů se o novinkách branže přijelo informovat přes 30 000 návštěvníků ze 100 zemí světa.


Odborná nabídka


  • Nátěrové materiály (tmel, rozpouštědla, plnicí hmoty, aditivní směšování)
  • Suroviny na míšení tiskových barev
  • Lepidla (polymery, polymerové emulze, monomery, pryskyřice, tekuté hmoty, rozpouštědla, změkčovadla, oleje, vosky)
  • Stavebně- chemické polotovary (suroviny, pomocné látky)
  • Laboratorní a výrobní technika (směšovací zařízení, výtlačné lisy, hnětací stroje, mlýnky, filtry a filtrovací zařízení, pumpy, dávkovací zařízení, váhy, plnicí zařízení, …)
  • Zkušební a měřicí technika (kontrola jakosti, měřicí laboratorní technika, kontrola procesů) Aplikační technika
  • Ochrana životního prostředí a ochrana při práci
  • Služby

Pro vystavovatele

 

Online přihláška

Prospekt


Pro návštěvníky

 

Katalog vystavovatelů


Pro média

 

Tiskové centrum