Veletrh IT-SA: dotace pro české vystavovatele

Česká agentura pro podporu obchodu CzechTrade organizuje na mezinárodním veletrhu IT bezpečnosti it-sa společný stánek českých firem. Firmy se mohou veletrhu účastnit za výhodných finančních podmínek. Společná expozice je spolufinancována z OPPIK, projekt NOVUMM KET. Vystavovatel má při splnění kritérií příležitost čerpat dotaci z evropských fondů do výše 90 000 Kč na způsobilé výdaje. Povinná výše participace firmy činí 50 procent.

Aktivní účast na veletrhu it-sa je vhodná pro firmy, které nabízí řešení pro zabezpečení IT, poradenství, výzkum a hledají cestu na zahraniční trh.

Na mezinárodním veletrhu it-sa, který se koná 8. – 10. října 2017 v Norimberku, se setkávají vystavovatelé ze všech segmentů zabezpečení IT s odborníky z praxe a pracovníky s rozhodovací pravomocí.  V roce 2018 zde prezentovalo své inovace 771 vystavovatelů (seznam zde), akci navštívilo 15 tisíc odborníků.

Máte-li zájem o zaslání více informací jak k veletrhu, dotaci či společnému stánku neváhejte nás kontaktovat.