it-sa 9.-11.10.2018: Společný stánek

Veletrh bezpečnosti informačních technologií it-sa 2018 je zařazen do operačního programu OPPIK, do projektu NOVUMM KET, který zastřešuje agentura CzechTrade.

Dotace je určena malým a středním podnikům (MSP) s místem dopadu v ČR mimo hl. města Prahy.

Prezentace a podpora na veletrhu se uskuteční v případě minimálně 5 firem na společné expozici a teprve na základě splnění této podmínky je možno podporovat účastníky i na individuálních expozicích.

Maximální hodnota podpory činí 90.000,- Kč, spoluúčast vystavovatele je 50% na způsobilé výdaje.

Společná expozice:

Na veletrhu je organizována společná expozice českých firem (min. 5 účastníků).  Stavbu a organizaci společné expozice zajišťuje CzechTradem vysoutěžený dodavatel, společnost MLT. Dodavatel zajistí expozici na klíč. Příklad: participuje-li firma na společné expozici plochou  6 qm, činí její nálady 56 tisíc Kč. V případě zájmu o zaslání detailní nabídky nás kontaktujte.