Poslední volné plochy na FachPack 2018

Jste firma působící v oboru obalových technologií a hledáte kontakty v zahraničí?
Ideální platformu vytváří největší veletrh zaměřený na obalové materiály a technologie FachPack, který se uskuteční 25.-27. září 2018 v Norimberku.

Malé a střední firmy mohou na svou účast na veletrhu FachPack čerpat dotaci OPPIK projekt NOVUMM přes agenturu CzechTrade. Dotace činí maximálně 80 000 Kč s tím, že vystavovatel musí hradit 50% způsobilých výdajů. Detailní informace k dotaci NOVUMM zde.

online katalogu se můžete podívat, zda-li na veletrhu vystavuje vaše konkurence.

Video FachPack