CHILLVENTA 16.-18.10.2018: Společný stánek

Veletrh CHILLVENTA 2018 je zařazen do operačního programu OPPIK, do projektu NOVUMM, který zastřešuje agentura CzechTrade. Dotace je určena malým a středním podnikům (MSP) s místem dopadu v ČR mimo hl. města Prahy.

Prezentace a podpora na veletrhu se uskuteční v případě minimálně 5 firem na společné expozici a teprve na základě splnění této podmínky je možno podporovat účastníky i na individuálních expozicích.

Maximální hodnota podpory činí 80.000,- Kč, spoluúčast vystavovatele je 50% na způsobilé výdaje.

 

Společná expozice

Na veletrhu je organizována společná expozice českých firem (min. 5 účastníků).  Stavbu a organizaci společné expozice zajišťuje CzechTradem vysoutěžený dodavatel, společnost ARTEO. Dodavatel zajistí expozici na klíč. Příklad: participuje-li firma na společné expozici plochou  9 qm, činí její nálady ca 60 tisíc Kč. V případě zájmu o zaslání detailní nabídky nás prosím kontaktujte.